Flamenco Vivo

Seguiríyas-familien

Af Susanne Sara Nyegaard

 

Seguiríyas (eller siguiríyas) er en andalusisk afledning af seguidillas og er en af de oprindelige og mest jondo (dybe) af flamencoens palos. Den er sandsynligvis opstået fra tonás-gruppen, og stammer som mange andre stilarter fra omkring midten af 1800-tallet. Kaldes også seguidilla gitana.

Seguiríyas inddeles ligesom andre stilarter i flere forskellige typer efter deres lokale tilhørsforhold eller med tilnavn efter deres ophavsmand. De lokale er: Seguiríyas de Triana, seguiríyas de Jerez og seguiríyas de Cádiz y los Puertos. De personlige varianter er f.eks. Seguiríyas del Fillo, seguiríyas de Paco de la Luz etc.

Teksterne er blandt de allerdybeste. Siguríyas er indbegrebet af sigøjner-blues! Billederne er stærke og "brænder" sig ind i sjælen i deres afspejling af menneskelivets lidelse, død, ulykkelig kærlighed, sorg, fortvivlelse og uafvendelig håbløshed. I sangens klageråb får al denne mistrøstighed og modgang sit forløsende, musikalske udtryk.

Rytmisk tæller seguiríyas i et 12-takts compás med betoninger på 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Sangversets form består af fire linier, den 1., 2. og 4. med hver 6 stavelser og den 3. med 11 stavelser, inddelt i to forløb med hhv. 5 og 6 stavelser i hver.
Seguiríyas findes også i en kort form med kun tre linier, hvor 1. linie gentages eller der indledes med en linie, som ikke er en del af det egentlige vers. I denne form har 1. og 3. linie 6 stavelser og 2. linie 11 stavelser.

Med sine dybe temaer, mange tercios og forskellige nuancer er sangen overordentligt krævende og prøvestenen for enhver sanger. Musikalsk hører den ligesom soleá til flamencoens vigtigste stilarter og spilles por en medio (A) med både indføling og styrke.

Dansen er baile grande og udføres i et langsomt, dramatisk tempo med mange pauser med et højtideligt og dybfølt udtryk af de store følelser og den stærke smerte - i forlængelse af poesiens temaer og stemninger. Dansen rummer mulighed for både smukt arbejde med kroppen og armene, vekslende med mere kraftbetonede trinsekvenser. Seguiríyas kan danses af både mænd og kvinder og kræver såvel temperament som stor personlig indlevelses- og udtryksevne. Dansen blev oprindelig skabt af Vicente Escudero (1887-1980), og blev tidligere hyppigt danset med kastagnetter.

Seguiríaya de cambio synges som afslutning på en række andre vers i et sangforløb, og adskiller sig fra disse forgående ved sin musikalske modalitet
Cabales er en stilart af seguiríyas-familien, der ofte høres oftest som remate (afslutning) på seguiríyas og da spilles med ændret harmoni fra en frygisk mol-skala til en dur-skala
Martinetes er en sangstil af uvis oprindelse, formentlig en afledning af tonás, ligeledes med stemninger og temaer inden for det triste og håbløse. Almindeligvis anses den for at stamme fra smedjerne eller jernværkstederne og er derfor opkaldt efter den store smedehammer: martillo. Martinetes blev sunget a palo seco i smedjerne, og akkompagneres derfor ofte af hammerslag på en ambolt eller med stokkeslag i gulvet. Sangen er klagende, nærmest minimalistisk med kun én akkord, og den afsluttes ofte med et langt klageråb. Verset har 4 otte-stavelses verselinier med rim mellem 2. og 4. linie og udføres enten frirytmisk eller nu oftest i seguiríyas compás. Martinetes var oprindeligt uden dans, men er nu også navnet på en relativ nyskabelse med et compás svarende til seguríyas.
Serranas er en sangstil med temaer om livet i bjergene blandt serranos (bjergboere), d.v.s. hyrder, smuglere og landevejsrøvere. Verseformen er seguidilla'ens fire verse-linier med parvise rim, og som afslutning tilføjes en tercet på hhv. 5, 7 og 5 stavelser. Modsat seguiríyas-tekster er serranas glade, sangen er melodisk og krævende og trækker stemningsmæssigt mere mod livianas. Sangen akkompagneres por en medio i tonen A ligesom seguiríyas. Dansen er af ret ny dato og accentueres ligeledes som seguiríyas.
Livianas var tidligere en frirytmisk stilart af tonás-familien, som nu synges i seguiríyas compás. Den er formodentlig opstået i smedjerne i 1800-tallet ligesom seguiríyas, men modsat andre tonás, f.eks. martinetes, synges de nu med guitarakkompagnement. Sangen er let og teknisk mere bekvem end seguiríyas og minder stemningsmæssigt mere om serranas, skønt teksterne er anderledes. Versene er bygget op efter seguidillas-formen og består af 4 verselinier med rim på hver anden linie. Af og til afsluttes verset med en tercet på hhv. 5, 7 og 5 stavelser.
Playeras - af plañir: klage - er endnu en sangstil af seguiríyas-familien, tidligere en udbredt betegnelse for seguiríyas, da der formodentlig ikke har været nogen reel forskel på seguiríyas og playeras. Betegnelsen seguiríyas playeras understreger sangens klagende og lidende karakter og udtryk.

 

Seguirías

No quiero que se entere
quien sólo era mía.
Que en mis profundos suspiros por ella
se me va la vida.

Jeg ønsker ikke hun skal vide,
den kvinde som var min,
at med mine dybe sukke efter hende
udrinder mit liv.

Comparito mío Cuco
dígale a mi madre
que yo me muero en esta casapuerta
revorca'o en sangre.

Cuco, min ellerbedste ven
sig til min mor
at jeg er ved at dø i denne døråbning
gennemvædet af blod.

Si t'enteras que me ha muerto
pide a Dios por mí.
Pues de ese modo, en la otra vida
yo pediré por tí.

Hvis du hører at jeg er død,
så bed en bøn til Gud for mig.
Gør du det, så vil jeg i det næste liv
bede en bøn for dig.

Me asomé a la muralla,
me respondió el viento.
Pa' qué das esos supsiros
si no hay remedio?

Jeg gik helt op på muren,
og vinden spurgte mig.
Hvad skal alle dine sukke hjælpe dig
når der ingen trøst findes?

Ábrase la tierra
que no quiero vivir.
Que pa' vivir como yo estoy viviendo
más vale morir.

Gid jorden må åbne sig
for jeg ønsker ikke at leve.
I stedet for detn tilværelse jeg lever nu
Er det bedre at dø.

No pegarle a mi pa're
soltarlo, por Dios.
Que ese delito que ustedes le acusan
lo había hecho yo.

Slå ikke min far
slip ham løs for Guds skyld.
Den forbrydelse I beskylder ham for,
den har jeg begået.

Dices que duermes sola.
Mientes como hay Dios
Porque de noche en mi pensamiento
dormimos los dos

Du siger, du sover alene.
Ved min Gud, det er løgn
For om natten i mine tanker
Sover vi to sammen

 

Serranas

Yo crié en mi rebaño
una cordera.
De tanto acariciarla
se volvió fiera.
Y las mujeres
contra más se acarician
fieras se vuelven.

I min fåreflok passede
jeg et lille lam,
som blev ondsindet
af al min omsorg.
Og kvinderne
desto flere kærtegn,
jo vanskeligere bliver de!

No me jayo en la choza
como los pastores.
Quiero se bandolero
de los mejores.
Y por el medio día
pasear a caballo
la serranía.

Jeg skal ikke bo I en hule,
som hyrderne gør.
jeg vil være blandt
de bedste landevejsrøvere
og færdes til hest
gennem bjergene
ved højlys dag.

 

Cabales

Desde La Polverita
hasta Santiago
las fatiguitas del muerte
me arrodearon.

Fra Polverita-gaden
til Santaigo
var jeg omklamret
af dødens smerte.

Compadrito mío Cuco
dígale usted a mi padre
como me quedo en esta casitapuerta
revolcadito en mi propia sangre.

Min kæreste ven, Cuco
gå hen og fortæl min far
hvordan jeg har det.....
hvor jeg svælger i mit eget blod.

Dicen que no se siente
un apartamiento
apartaditas te se vean tus carnes
dentro de tu cuerpo.

Man siger, at man ikke
føler adskillelsen
men længslen strømmer i dine årer
i hele din krop.

Moritos a caballo
Cristianos a pie
cómo ganaron la casita santa
de Jerusalén .

Maurerne til hest
og de kristen til fods
da de indtig den hellige
stad Jerusalem.

 

Martinetes

Así, como está la fragua
jecha candela de oro
se me ponen las entrañas
cuando te recuerdas, y lloro.

På samme måde som essen
gløder mit indre som guld.
når jeg tænker på dig
og brister i gråd.

Con las fatiguitas de la muerte
a un laíto me arrimé.
Con los deítos de la mano
arañaba la pared.

Med dødens knugen
krøb jeg sammen i en krog.
Med mine bare hænder
kradsede jeg i væggen.

A la verita del yunque
yo me pongo a considerar.
Me dan fatigas de muerte
cuando a mi verita tú no estas.

Når jeg står ved ambolten
kommer jeg til at tænke på
den dræbende smerte i mig
når du ikke er her ved min side.

 

Livianas

Quita una pena otra pena
un dolor, otro dolor.
Un clavo saca otro clavo
y un amor quita a otro amor.

En sorg aflløses af en ny sorg, én smerte af en anden.
Efter et søm følger endnu ét,
og efter én kærlighed kommer en ny.

Ventanas a la calle
son peligrosas, son peligrosas
Pa' la mare que tiene
sus niñas hermosas.

Vinduer ud mod gaden
er meget, meget farlige
for dén mor der har
de smukkeste døtre.

De canelita fina
pa' mi morena
estoy jaciendo un camino
pa' ir a la sierra.

For min mørke skønhed
bereder jeg vejen
op til bjergene
med den fineste kanel.

 

Playeras

El carro de los muertos
pasó por aquí.
Como llevaba la mano fuera
yo la conocí.

Ligvognen passerede
just her forbi.
Og jeg genkendte hende
på hånden der hang udenfor.

La muerte llamo a voces
no quiere vení.
Que hasta la muerte tiene
lástima e mí.

Jeg kalder på døden,
men den kommer ikke.
For selv døden
har medynk med mig .

Cuando yo me muera,
mira que te encargo.
Que con la cinta de tu pelo negro
me amaras las manos.

Når jeg engang dør
vil jeg bede dig binde
mine hænder sammen
med båndet fra dit sorte hår.

 

Tilbage til startside