Flamenco Vivo

Cantiñas og alegrías

Af Susanne Sara Nyegaard

 

Cantiñas er en fælles genrebetegnelse for en række forskellige sange fra Cádiz-provinsen, som også i al sin gribende enkelhed kaldes cantes de Cádiz: sange fra Cádiz. De tilhører kategorien cantes chicos, livlige, farverige og livsglade sange som modsætning til cantes jondo-typerne, altså de stemningsmæssigt dybe, tragiske sange.
Navnet kommer fra ordet cantiñear: at nynne, og det beskriver meget godt de umiddelbare og improviserede melodier og sanges folkelige oprindelse.
Genren er opstået i 1800-tallet, hvor den blev en uundværlig del af repertoiret ved forskellige flamenco-fester, ligesom de opnåede stor popularitet på musik-caféerne i café cantante-perioden (ca. 1850-1920). José Blas Vega skriver om cantiñas, at de "er i stand til at genoplive én fra døden, så man er parat til at tage kastagnetterne på og danse, finde det gode humør frem igen og løfte sig ud af dén dybe sindstilstand af tristesse, som en god polo eller en seguidilla gitana efterlader én i".
En del af de mange former har i tidens løb udviklet sig til egentlige og selvstændige genrer, f.eks. caracoles, mirabrás, romreas og alegrías.
De forskellige former kendetegnes ved deres musikalske tonalitet og grundtone samt ved deres tekstindhold / temaer.
Selvom cantiñas grundlæggende er en livligt fortællende stilart, kan teksterne dog også have belærende, livskloge, sarkastiske og relativt alvorlige, resignerende temaer.
Ligesom soleares tæller cantiñas i et 12-takts compás, men er lettere og mere dynamiske i deres form og stemning. Musikalsk understreges letheden i, at cantiñas spilles i A-, E- eller C-dur.

Alegrías er den kendteste og mest udbredte stilart inden for cantiñas-genren.
Som med andre former inden for flamenco er alegría'ens oprindelse uvis; men den er formodentlig en afledning af den folkloristiske jota de Cádiz, der igen har sine rødder i den traditionelle jota aragonesa fra Nordspanien. Denne folkelige genre er efter al sandsynlighed kommet til Cádiz med de soldater og søfolk til Cádiz, som kom byen til undsætning under Napoleonskrigene. Her er den blevet blandet med den andalusiske og sigøjniske sang- og musiktradition, og der høres stadig flere vers, som refererer til de mange bomber, som dengang faldt over den smukke og velstående handelsby.
Alegría betyder glæde, og alegrías er da også en festlig og livlig stilart, som kendetegne ved sin spændstige dynamik, lethed og ynde. Versene består af 4 otte-stavelses verselinjer og musikken spilles i dur i A, E7 eller eventuelt D, altså ikke som mange af flamencoens øvrige stilarter i frygisk tonalitet.
Skønt alegrías som de øvrige cantiñas-typer har det samme compás som soleá, er den let og levende med sin faste og rytmiske struktur, som både har en vis tyngde og samtidig en flydende og fremadrettet energi. Teksterne er for det meste glade, humoristiske, poetiske og fyldt med kærligheds- temaer, men som altid også med smerten som en bestanddel af kærligheden og tilværelsen i det hele taget.
Den særlige alegrías de Córdoba er musikalsk kendetegnet ved sin særlige modalitet og sit melodiforløb, sine karakteristiske cámbios og sin specielle afslutning. Det er en stilart, der kun sjældent synges nu tildags.
Dansen kan selvfølgelig danses af begge køn, men er måske især velegnet for et kvindeligt udtryk, hvor det legende, sensulle, sødmefulde og pikante kan komme til sin ret.

Som regel indledes alegrías med en lille melodi med energi og tæft: Las os lige finde tonen og komme i gang, venner! Det her er fedt, der skal være power på, og vi sætter i med brask og bram!
Tiriti tran, tran tran....

Efter denne indledningsstrofe kommer så selve versene, som ofte afrundes med en coletilla - egentlig en fodnote eller et efterskrift, forstået som dét der kommer efter den egentlige fortælling - og uden nogen indholdssammenhæng med den. Coletilla'et er bygget op over den såkaldte seguidilla-form, der er kortere end selve alegrías-verset.

 

Cantiñas- / alegrías-vers

Qué desgraciaíto fuiste
Barrio de Santa Maria,
Un barrio de tanta gracia
Bué de bombas recibiste.

Hvor uhekldig du var
At du, Santa María
Et så charmerende kvarter
Skulle rammes af bomber.

Lo que me dispierta a mí
Ni es tormenta ni el viento,
Es el fuego de tus besos
Que no me deja dormir.

Det der holder mig vågen
Er hverken torden eller storm,
Det er varmen fra dine kys
Som berøver mig min søvn.

Aunque ponga en tu puerta
Cañones de artillería
Tengo que pasar por ellas
Aunque me cueste la vida.

Selv hvis de satte tunge
Kanoner op ved din dør,
Ville jeg forsøge at passere
Om det så kostede mig livet.

Ayudarme caballeros
A distinguir esta rosa,
Que tengo luto y no puedo
Dibujarla tan hermosa.

Hjælp mig nu, d'herrer
mMd at beskrive denne rose,
Thi jeg sørger og magter ej
At male den så smukt.

A Ca'í no le llaman Ca'í
Que le llaman relicario
Porque tiene por patrona
A la Virgen del Rosario.

Cádiz kaldes ikke bare Cádiz,
Den kaldes et relivieskrin
For dens skytshelgen er nemlig
Jomfruen af Rosenkransen.

Si yo supiera, compañera
Que el sol que sale te ofende
Con el sol me peleara
Aunque me diera la muerte.

Havde jeg blot vidst, du kære
At den stigende sol gjorde dig ondt
Ville jeg kæmpe mod solen
selv om det ville blive min død.

Que con el aire que tú llevas
Que cuando vas a navegar
Hasta el farol de la popa
Ay, tú me vas a apagar.

Med den fart du har på
Når du stikker til søs
Ender det bare med, at du
Slukker min agterlanterne.

Están puesto en balanza
Dos corazones a un tiempo,
Uno pidiendo justicia
Y otro pidiendo venganza.

To hjerter lægges side om side
Og vejes mod hinanden på en vægt
Det ene ønsker retfærdighed
Det andet vil ha' hævn.

Y si no te veo, doble
Me da penita si te veo
Que no siento más alegría
Que cuando me mientan tu nombre.

Hvis ikke jeg må se dig,
Smerter det mig dobbelt når det sker,
For jeg er aldrig lykkeligere
End når jeg hører dit navn.

Toma este puñal dora'o
Y ponte tú en las quatro esquinas
Y dame tú de puñalá
Y no digas que me olvidas
Y no me lo digas jamás.

Tag denne gyldne dolk
Og så bytter vi roller
Og stød den derefter i mit bryst
Men sig ikke at du glemmer mig
Dét skal du aldrig sige.

El sentido me da vuelta
Compañerito de mi entrañas
A la paredes me acerco
Hasta llegar y a tu puerta.

Åh, jeg er så svimmel og ør
Mit hjertes elskede ven,
Jeg må famle mig langs murene
Til jeg endelig når din dør.

Ay, cambiaste el oro por plata
La plata se volvió oscura
Que cambiaste una noche muy clara
Ay, por una noche sin luna.

Du bytted dit guld for sølv
Men sølvet løb an, min skat,
Du bytted en nat, der var klar
For en sort og måneløs nat.

Dime tu qué tienes
Dime qué te pasa
Carita de rosa
Due dime tu qué tienes
Dime qué te pasa
Que estas tan llorosa.

Sig mig hvad du er så ked af
Sig, hvad er det med dig
Lille rosenkind;
Ja, sig mig hvad du er så ked af
Sig, hvad er det med dig
Siden du er så forgrædt.

Quien me va a entender de mi
Si yo mismo no me entiendo
Digo que ya no te quiero
Pero estoy loquito por ti.

Hvem skal dog forstå mig,
Når jeg end ikke fatter mig selv
Jeg siger at jeg ikke længer elsker dig
Men jeg er vanvittig efter dig.

 

 

Alegrías de Córdoba, typiske vers

Pregúntale al platero
Que cuánto vale
Ponerle a tus zarcillos
Mis iniciales.

Spørg sølvsmeden
Hvad det vl koste
At gravere mine initialer
I dine ørenringe.

La hija de la Paula
No es de mi rango
Ella tiene un cortijo
Y yo voy descalzo.

Paulas datter og jeg
Er ikke af samme stand
Hun ejer en hel gård
Og jeg er en fattig mand.

Ay, que deja que te mire, te mire
Rosita y clavel
Que deja que te mire, te mire
La cara y el pie
Que deja que te mire, te mire
Rosita y clavel.

Lad mig blot se dig, se dig
Lille rose og nellike
Lad mig se, ja se dig
Dit ansigt og din fine fod
Lad mig blot se dig, se dig
Lille rose og nellike.

Que dime, que dime que tienes
Debajo de los pies
Que dime, que dime
Que yo no lo se
Que dime, que dime
Rosita y clavel.

Fortæl, fortæl mig hvad du har
Underneden dine fødder
Fortæl det, fortæl det
For jeg ved det ikke
Fortøl det, fortæl det
Lille rose og nellike.

 

 

Coletillas

Cuando andando
Rosas y lirios
Van derramando.

Hvor du end går
Strøs der roser
Og liljer omkring dig.

Con el ay qué caray qué
Mira usted qué fiesta van a dar en Ca'í
Y la hambre no la vamos a sentir
Ay qué gracia tiene este país.

Der er liv og stor ståhej
Sikken fest der skal være i Cádiz
Og vi skal ikke gå sultne til sengs<
Hvilken livsglæde i dette land!

Cuando te vengas conmigo
Que adonde te voy a llevar,
Te doy un paseíto - ay
Por La Murallita Real.

Når du engang bliver min
Hvorhen skal vi da gå sammen?
Jeg vil tage dig med en tur
Op på Kongens Mur*.

* I Cádiz

Qué disparate
Qué disparate.
Que yo te quiera
Igual que antes.

Du må være skø
Hvis du altså tror
At jeg elsker dig
Igen som før.

Vente conmigo
Vente conmigo,
Dilé a tu madre
Que soy tu primo.

Kom med mig
Ja kom med mig,
Sig blot til din mor
At jeg er din fætter.

Con las bombas que tiran
Los fanfarrones
Se hacen las gaditanas
Tirabuzones.

Alle bomberne, de kaster
De frække franske bøller
Dem bruger pigerne i Cádiz til
At lave sig proptrækkerkrøller.

 

Et coletilla-vers kan synges som det står i den korte form; men som regel gentages en verselinie, så versets længde fordobles.

De San Fernando a Ca'í
No hay tranvía,
hHan hecho un puente nuevo
Por La Bahía
Por La Bahia, niña
Por La Bahía
De San Fernando a Ca'í
No hay tranvía.

Fra San Fernando til Cádiz
Er der ingen sporvogn
Men de har bygget en ny bro
Over bugten
Over bugten, min søde
Over bugten
Fra San Fernando til Cádiz
Er der ingen sporvogn.

Con la luz del cigarro
Yo vi el molino
Se me apagó el cigarro
Perdí el camino
Perdí el camino, niña
Perdí el camino;
Con la luz del cigarro
Yo vi el molino.

Ved cigarettens glød
Kunne jeg skimte møllen,
Men så slukkedes ilden
Og jeg fór vild
Og jeg fór vild, min pige
Og jeg fór vild
Ved cigarettens glød
Kunne jeg skimte møllen.

Yo pego un tiro al aire
Cayó en la arena,
Confianza en el hombre
Nunca la tengas
Nunca la tengas, niña
Nunca la tengas
Yo pego un tiro al aire
Cayó en la arena.

Jeg fyrede et projektil op i luften,
Og det faldt ned i sandet
Til mennesket skal du aldrig
Nære tillid
Nære tillid, min pige
Nære tillid
Jeg fyrede et projektil op i luften
Og det faldt ned i sandet.

La amapola del campo
Le dijo al trigo
No me caso con naide
Si no contigo
Si no contigo, prima
Si no contigo
La amapola del campo
Le dijo al trigo.

Markens valmue
Sagde til hveden:
Jeg vil kun giftes med dig
Og ingen anden
Ingen anden, min søde
Ingen anden;
Det sagde markens valmue
Til hveden.

 

Ofte indføres der mindre ændringer i teksten som f.eks. i slutningen her:

Con tu nombre en los labios
Siempre me acuesto,
Pensando en tu persona
Me voy durmiendo
Me voy durmiendo, niña
Me voy durmiendo
Con tu nombre en labios
Yo me despierto

Med dit navn på mine læber
Går jeg til ro
Og med dig i tankerne
Falder jeg i søvn
Falder jeg i søvn, min pige
Falder jeg i søvn
Og med dit navn på mine læber
Vågner jeg igen.

 

Tilbage til startside