Flamenco Vivo

Fandangos

Af Susanne Sara Nyegaard

 

Fandangos stammer fra den spanske folkemusiktradition og består af en række forskellige varianter. Stilarten er opstået i 1700-tallet med rødder i arabiske sang- og danseformer fra 1300- tallet, og spredte sig efterhånden herfra i forskellige udgaver til alle Spaniens regioner. Termen fandango optrådte første gang i 1705, ifølge Colominas der var forfatter til en etymologisk ordbog over det castillanske sprog. Ordets oprindelse er usikker; men allerede i begyndelsen af 1600-tallet brugte man i Portugal betegnelsen "esfandangado" om en folkelig sangstil.

De mauriske fandangos udviklede sig med tiden til forskellige andre stilarter som jotas, alboradas, muñeiras, boleros o.s.v. De andalusiske fandangos bærer tydeligt præg af regionens arabiske sangudtryk og har taget flere af flamencoens træk til sig. Den populære genre gled ind i flamenco-repertoiret i løbet af café cantante-perioden, d.v.s. i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, hvor fænomenet med caféer med musik-, sang- og danseoptræden blev almindeligt udbredt. Genrens popularitet toppede i flamenco-teater perioden fra omkring 1910 og frem til borgerkrigen i 1936. Også i vor tid er fandangos umådeligt populære og fortolkes af en lang række store flamenco-kunstnere.

Om fandangos er "ægte flamenco" eller "bare" folkemusik, kan diskuteres i det uendelige. Dog er det et faktum, at genren har vist sig holdbar, selvom det kun er en begrænset del af fandango-typerne, der henregnes til flamencoen.

Fandangos opkaldes primært efter deres oprindelsessted, og hver region har sine kendetegn. I flamenco-sammenhæng er de mest kendte nok de livlige fandangos de Huelva, fandangos de Almonaster og fandangos de Valverde, de mere langsomme fandangos de Alosno og de melodimæssigt karakteristiske fandangos de Lucena. Derudover findes der en række fandangos-variationer, der er opstået som resultat af enkelte sangeres fortolkning og udførelse: Fandangos naturales eller fandangos grandes.

En meget detaljeret skelnen opregner 32 forskellige variationer af Fandangos de Huelva fordelt på 9 lokaliteter: Almonaster la Real, Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, Encinasola, El Cerro del Andévalo, Huelva, Santa Bárbara de Casas, Valverde del Camino. Andre omtaler desuden fandangos de Cumbres Mayores, Paymogo, Puebla de Guzmán, Villanueva, Cortegana og El Almendro. Personligt synes jeg nok det er i den meget nøjeregnende afdeling, men....

Fandangos grandes ("store fandangos") er i deres udtryk påvirket af sigøjner-traditionen. Guitarens introduktion er typisk rytmisk; men sangen er flydende, modulerende, frirytmisk og nærmer sig udtrykket i cante jondo. I modsætning hertil har de lokale fandangos-typer et livligere drive med en fast, dansevenlig rytme, ¾-rytme med betoning på 1-slaget. Fra starten af 1800-tallet omtales disse former også som fandanguillos, d.v.s. "små fandangos".

Versene består af 5 otte-stavelses verselinier, hvor 1. linie gentages eller dele af 2. linie bruges som optakt til 1. linie, så der reelt synges 6 verselinier. Musikken spilles "por arriba", d.v.s. med tonen E som udgangspunkt, og dansen har ligesom sangen overtaget flere af flamencoens karakteristiske træk: Den er let og livlig og danses i små "ture" afpasset efter sangversene og mellemspillet. En særlig type er verdiales fra landområderne i Málaga-egnen, som er en par- eller gruppedans der i sin opbygning kan minde om sevillanas. De synges og danses specielt til Sankt Hans (24. juni) og til Día de los Santos Inocentes den 28. december, men selvfølgelig også på andre tider og ved andre lejligheder.

Fandangos grandes rummer både stemningsmæssigt og tekstmæssigt elementer fra den dybe flamenco, bl.a. soleares. Her finder vi den ulykkelige kærlighed, jalousien, svigtet, lidelsen og døden, de barske sider af tilværelsen og de menneskelige følelser og erfaringer. I modsætning til disse tunge temaer handler de regionale fandangos-typer om alt fra kvinder og kærlighed, den lokale helgen, havet og naturen, fester og religiøse sammenkomster, jagtlivet og livet som sådan til lovprisninger af en egn eller by. Fra de andalusiske fandangos stammer flere intermedio flamenco-stilarter som rondeñas, malagueñas, media granaínas og granaínas samt familien af cantes de Levante / mineras, d.v.s. tarantas, cartageneras, murcianas m.fl. En ekstra forvirrende detaljer er, at både rondeñas og malagueñas også findes i rytmiske folklore-former; men der er aldrig nogen der har påstået, at flamenco skulle være let eller indlysende!

 

Fandangos de Huelva

Que no las tiene Madrid,
tres cositas tiene Huelva.
La Rábida y Punte Umbría
y ver los barcos venir
al amanecer del día.

Tre ting har vi i Huelva
som ikke findes i Madrid,
La Rábida-klostret og Umbría broen
og synet af vuggende både
der lægger til ved daggry.

Espuma que lleva el rio
eres la nata del agua.
Eres un jardín de flores
novia de un amigo mio
María de los Dolores.

Lig flodens hvide skum
er du som fløde på vandet.
Du er som en blomsterhave
men en vens forlovede
María de los Dolores.

Alto pino tiene piña,
la piña tiene piñones.
Quien tiene amor tiene celos,
quien tiene celos pasiones
alto pino tiene piñas.

Det høje pinjetræ har kogler,
og koglerne har kerner.
Den som elsker, rammes af jalousi,
og jalousien rummer lidenskab,
Det høje pinjetræ har kogler.

Con un tomate, na' ma'
yo me pase el día entero,
Gracias a aquel arriero
que me diera un poco de sal.
Si no me lo da, me muero.

Med bare en sølle tomat
må jeg klare mig hele dagen.
Tak til den muldriver
som ville gi' mig lidt salt.
Uden dét falder jeg død om.

Como junco de rivera
eres alta y delgaíta.
Entre todas las mocitas
tu te llevas la bandera
de las mujeres bonitas.

Som sivet ved havets kyst
er du høj og slank.
Blandt alle de unge piger
er det dig der ta'r prisen
som den smukkeste kvinde.

Yo no digo que que mi barca
sea la mejor del puerto,
pero si digo que tiene
los mejores movimientos
que ninguna barca tiene.

Jeg påstår ikke
at min båd er havnens bedste.
men jeg siger bare
at den bevæger sig bedre
end nogen båd overhovedet.

Entre el mar y el monte
hay un lucero escondido,
si la vista no me engaña
es la virgen del Rocío
la más bonita de España.

Mellem havet og bjergene
gemmer en stjerne sig,
hvis jeg ikke ta'r fejl
er det Jomfruen af El Rocío
den smukkeste i hele Spanien.

 

Fandangos de Alosno (fandango cané)

Queriendo,
hasta después de la muerte
te tengo que estar queriendo,
que muerto también se quiere.
Yo te quiero con el alma
Y el alma nunca muere.

Elske dig,
ja selv efter døden
må jeg stadig elske dig,
for også de døde elsker.
Jeg elsker dig af hele min sjæl,
og sjælen skal aldrig dø.

Alosno
Calle Real del Alosno
con sus esquinas de acero
es la calle más bonita
que rondan los alosneros
cuando la luna se quita.

Alosno
Kongegade i Alosno
er med sine skarpe hjørner
den smukkeste gade i by,
folk i Alosno kan gå ad
når månen gemmer sig bag sky.

Picote,
quiero vivir en el Picote
porque me gusta el oír
por la mañana temprano
el canto de la perdiz
en lo alto del romerano.

Picote,
jeg vil altid bo i Picote,
for jeg elsker at høre
agerhønens sang
tidligt om morgenen
fra toppen af rosmarinbusken.

Matar,
si tanto interes me tienes
y tu me quieres matar
no necesitas puñal
Díme ya que no me quieres
y el golpe será mortal.

Dræbe
hvis jeg virkelig betyder noget for dig,
og du skulle ønske at dræbe mig,
så behøver du slet ingen dolk.
Sig mig blot, du ej elsker mig mere,
og dét slag vil for mig være dødeligt.

Amor,
esta noche y la pasada
porqué no viniste, amor?
Estando la noche clara
y el caminito anda'or
sabiendo que te esperaba.

Min elskede,
Hvorfor kom du hverken i aften
eller aftenen før, min skat?
Natten har været så klar
og vejen fin og farbar,
du vidste at jeg ventede dig.

 

Fandangos de Almonaster

Una niña se perdió
camino de Santa Eulalia
Bálgame La Candelaria,
si me encontrara alli,
una salve le rezara.

En pige fór ganske vild
på vej mod Santa Eulalia.
Må Jomfruen af Candelaria frelse mig!
Hvis jeg blot når frem
vil jeg be' en bøn til Jomfruen.

Tú princesita de un río
y yo Reina en las Marismas,
tú te llamas Santa Eulalia
y yo Virgen del Rocío,
la más bonita de España.

Du er en flodens lille prinsesse
og jeg er dronningen af marsken,
du hedder Santa Eulalia
og jeg Jomfruen fra El Rocío,
den smukkeste i hele Spanien.

 

Fandangos de Lucena

Dos tórtolas te he traído
mira qué bonitas son.
De un árbol las he cogido
que estaban tomando el sol
metiditas en su nido.

To turtelduer bringer jeg dig,
se hvor smukke de er.
Jeg tog dem fra et træ
hvor de slikkede sol
i deres trygge rede.

Si te llamas Araceli
no llores ni tengas pena,
porque Araceli se llama
la patrona de Lucena.

Hvis du hedder Araceli
skal du ikke græde eller lide,
for Araceli er navnet
på Lucenas skytshelgen.

Ana María en tu barrio
a ti te llaman la diosa
y yo por engrandecerte
te llamo perla preciosa.

I dit kvarter, Ana Maria,
kalder de dig "gudinden".
Og for at ophøje dig endnu mere
kalder jeg dig "dyrebare perle".

 

Fandango de Encinasola

Yo planté en una maceta
la semilla del encanto
con la misma regué
y la flor salió llorando
tuvo la culpa el querer.

I en urtepotte såede jeg
glædens og frydens frø
Jeg vandede det med samme glæde
og blomsten skød grædende op;
det var kærlighedens skyld.

 

Fandango de Calañas

Calañeses, calañesas,
si vais un día a Valverde
échate a dormir la siesta
debajo de un pino verde
verás qué alegre despiertas.

Calañesere, calañesere
hvis I engang ta'r til Valverde
så hold jeres siesta
under et grønt fyrretræ,
og se hvor glade I vågner op.

Valverde ay mi Valverde
Valverde de mi consuelo.
Quien estuviera en Valverde
aunque durmiera en el suelo
debajo de un pino verde.

Valverde, åh min Valverde
Valverde du mit livs trøst.
Hvem der blot var i Valverde
om jeg så skulle sove på jorden
under et grønt fyrretræ.

Ni lo alquilo ni lo vendo
tengo un caballo retinto
me lo regaló su dueño
camino de San Benito
por un fandango cerreño.

Jeg har en mørkebrun hest
som jeg hverken sælger eller låner ud,
jeg fik den af dens ejer
på vej til San Benito
for at synge en fandango fra El Cerro.

 

Fandango de Triana

Ponte el manton y las flores,
viene clareando el día.
Súbete en la grupa mía
María de los Dolores
que vamos de romería.

Tag sjalet på og blomster i håret,
nu gryr den klare dag.
Sæt dig op bag mig på hesten
María de los Dolores,
for nu skal vi på valfart.

 

Slutninger

Hasta en Italia
se cantan los fandangos,
hasta en Italia
se cantan los fandangos, olé
de Santa Eulalia.

Selv i Italien
synger de fandangos,
ja, selv i Italien
synger de fandangos, olé
fra Santa Eulalia

Arrima te, ay pichona mía
que yo nu puedo vivir sin ti
vivir sin ti yo no puedo más,
ay, pichona mía me vas a matar
Cuídate del sol que te quema
quítate del sol que te pone
la carita morena.

Kom hen til mig, min elskede skat
for jeg kan ikke leve uden dig,
nej uden dig kan jeg ikke mere,
min skat, du ta'r livet af mig.
Pas på solen, som brænder dig,
kom væk fra den, for den gi'r dit ansigt
en alt for brun kulør.

 

Fandangos grandes / naturales

Me trates como a un niño
porque te quiero con locura.
Tú me tiras por los suelos,
que malamente me miras
tanto como yo te quiero.

Du behandler mig som et barn,
blot fordi jeg elsker dig til vanvid.
Du trækker mig gennem sølet
og ser ondt til mig,
jeg som elsker dig så meget.

No quiero que me defiendan
ni testigos ni abogados
que no la he matao a traición.
Que yo la he mataíto cara a cara
porque a mi mare Luísa de mi alma
ella le ha faltao.

Jeg ønsker intet forsvar
fra vidner eller advokater,
for jeg har ikke dræbt hende ved svig.
Jeg dræbte hende ansigt til ansigt,
for hun svigtede min Luísa,
mit hjertes elskede mor.

En la boca no quería,
que la besara en las manos
y llorando me decía
yo no quiero ponerte a ti malito
porque estoy enfermita.

På munden ville hun det ikke
men på hånden kunne jeg kysse hende,
og grædende sagde hun til mig,
at hun ikke ville gøre mig syg,
for selv var hun syg og svag.

Toda pena que se llora
con las lágrimas se va.
La pena grande es la pena
que no se puede llorar
y en el alma se te queda.

Den smerte der grædes ud
forsvinder med tårernes strøm.
Den største af alle sorger
er den der ikke kan begrædes,
men bliver i hjertet for evigt.

Que puedes perder el grano
no siembres en tierra mala.
Los beneficios son pocos
en un corazón ingrato!

Du kan spilde de kostbare frø
som ikke spirer i den golde jord.
Udbyttet er trist og magert
i et kærlighedsløst hjerte.

 

Tilbage til startside