Flamenco Vivo

Sevillanas

Af Susanne Sara Nyegaard

 

Stilarten sevillanas hedder egentlig "seguidillas sevillanas",
men er med årene forkortet til blot at hedde sevillanas.
Det er en populær og livlig pardans fra Sevilla-egnen,
udsprunget af den kastillanske folkedans seguidilla i
begyndelsen af 1800-tallet.
Sevillanas bestod oprindeligt af 7 små ture, hvoraf kun de 4
første danses. Nu ses og høres kun disse 4 ture, der ud over
at have indbydes forskellige koreografier også kan udføres på
mange forskellige måder.

 

Af mere specifikke former kan nævnes: Sevillanas biblicas, hvis tekster handler om bibelske personer og begivenheder. Sevillanas boleras, som er en mere ballet-præget udgave af dansen. Sevillanas clasicas er en "skolet" udgave af dansen med en fastlagt koreografi, hvor hver danseskole og hver danselærer har sine særlige variationer og finesser. Sevillanas corraleras er en mere spontan og enkel type, der er opstået blandt jævne folk i f.eks. byhusenes gårde og patio'er. Sevillanas rocieras har et religiøst tekstindhold, der synges i forbindelse med pilgrimsfærden for Jomfruen af Rocío i pinsen. Sevillanas flamencas er en flamenkiseret version af dansen, der ofte danses alene og med flere af flamencoens karakteristiske teknikker og udtryk.

Sevillanas hører til folketraditionen og danses med kastagnetter. Den har efterhånden bredt sig til hele regionen og danses ved enhver festlig lejlighed i hele Andalusien. Sevillanas rummer ikke den samme dybde som mange af flamencoens stilarter, men besidder til gengæld en ynde, livlighed og charme, som har gjort den fantastisk populær som både sangstil og dans - også uden for dens egentlige hjemegn.

 

Under devisen "mødes og skilles" er dansen en iscenesættelse af flirten, kurmageriet og erobringen, og den består i forskellige variationer af de samme elementer i alle 4 ture: Indledning og præsentation, det første møde, koketteriet, nyt møde, trinsekvens, møde / passage, drejning ind mod partneren og afslutning. Parret danser traditionelt de samme trin og kombinationer overfor hinanden. Imellem de forskellige møder og opbrud passerer parret hinanden flere gange, enten med siden, ryggen eller med ansigterne mod hinanden.
Ud over at være en flirt eller et koketteri mellem to elskende er sevillanas en populær dans for par i alle aldre, og den danses tillige af piger i deres smukke og farverige dragter under Andalusiens mange byfester. Særlig kendt er Sevillas "Feria de abril", den store byfest 14 dage efter påske, hvor byen ovenpå processionerne og iscenesættelsen af Jesu lidelseshistorie og opstandelse fester flere dage i træk med musik, sang, dans, heste- optog, tyrefægtning og kolossale mængder af god mad og vin.

Caseta på feria'en i Sevilla

 

Verset består af 4 tekstlinier, og verseformen består af 3 sekvenser: 2 x 4 linier à henholdsvis 7, 5, 7 og 5 stavelser efterfulgt af et omkvæd med strukturen 5, 7 og 5 stavelser. Flere moderne sevillanas har dog ændret denne opbygning til lutter ottestavelses verselinier. Musikken er fleksibel og kan spilles i alle tonearter. Rytmen i sevillanas er 3/4, men tælles ofte som 6/8, da det kan være mere overskueligt i forhold til koreografien.

Teksterne til sevillanas er festlige, humoristiske og poetiske, og hvert år udvides sevillanas-repertoiret med nye melodier og tekster i et væld af forskellige arrangementer, fra de mere traditionelle udgaver til orkester- og pop-versioner. De mest populære sevillanas er feria-typen, der i reglen knytter sig til forårets festligheder og som handler om glæden ved livet og kærligheden, er en hyldest til naturen eller smukke steder, forårets skønhed eller ligefrem bestemte / berømte personer og festernes livsbekræftende stemninger.

 

En amores no vale
Decir que no
Que se abre la puerta del corazón
Arrepentido vengo a pedirte perdón
Porque vale más tu amor
Que el orgullo mío

I kærlighed dur det ikke
At sige nej
Hjertets dør skal åbne sig
Fuld af anger kommer jeg for at bede dig tilgive
For din kærlighed er mere værd End min egen stolhed

 

Mírala cara a cara
Que es la primera
Y la va seduciendo a su manera
Esa gitana, esa gitana
Se conquista bailando
Por sevillanas

Se på hende ansigt til ansigt
Nu er det første tur
Og hun skal forføres på sin egen måde
Denne sigøjnerpige, denne sigøjnerpige
Erobres nemlig ved
At danse sevillanas

 

Azules rejas
Entre cortinas verdes
Estaban dos amantes dándose quejas
Y se decían
Que sólo con la muerte
Se olvidarían

Bag grønne gardiner
Ved det blå gitter
Sad to elskende og sukkede
Og de sagde, at først i døden
Ville de glemme hinanden

 

Tierra sin par
Venimos de Sevilla
Donde hay más salero
Y son de azucar
Los barquitos
Que salen para Sanlucar

Smukke land uden lige
Vi kommer fra Sevilla
Med den største livsglæde
Og alle de små skibe
Som sejler til Sanlucar
Er lavet af det reneste sukker

 

Qué bonita es mi Sevilla
Llegando el mes de abril
Yo me voy para mi Sevilla
Que me quiero divertir
Emborracharme en Triana
A orillas del Guadalquivir

Hvor er min Sevilla smuk
når vi nærmer os april
Jeg tager til min by Sevilla
For jeg har lyst til at more mig
Og beruse mig i Triana
Ved bredden af Guadalquivir

 

Me casé con un enano, salerito
Pa' jartarme de reir
Le puse la cama en alto
Eso sí que fue de veras
Que al bajarse de la cama
Se cayó en la escupidera

Jeg gifted' mig med en sød lille dværg
For at få mig et godt grin
Jeg gjorde sengen højere for ham
Og det er virkelig sandt
At da han steg ud af sengen
Faldt han ned i natpotten

 

Qué canario, cógelo
¡Camarones, arri-arria!
Qué canario, cógelo
Con el vestío
Ay, que te quiero poquito
Bucha cazó, arri-arria
Mordía l'eco

Sikke en kanariefugl, fang den
Rejer, kom så!
Sikke en kanariefugl, fang den
Med kjolen
Jeg elsker dig kun lidt
Hun løb efter en lækkerbidsken
Og fik fat i ekkoet

 

En lidt mere vovet udgave:

 

De agujeritos ¡que que!
Te voy a comprar unas bragas
Pa' cuando tu te agaches
Te entre fresquito
Y con orgullo
Te voy a comprar unas bragas
¡Pa'l chichi tuyo!

Med små snører, ja ja
Vil jeg købe dig et par trusser
Så du får frisk luft ind
Når du bøjer dig frem
Ja, med stolthed
Vil jeg købe dig et par trusser
Altså til dine babser!

 

Og en virkelig uortodoks, moderne tekst:

 

En lo alto de la tapia va una maceta
Y no es el gato negro ni el lotero
Es tu madre que viene con la peineta
¡Que yo no voy al rocio, que no!
Porque el polvo que levantan los bueyes
No me dejan ver el camino

Oppe på muren hænger en køn plante
Og det er hverken den sorte kat eller lotteri-manden
Det er din mor, der kommer Med pyntekammen på
Jeg tager altså ikke til Rocio, nej
For med alt det støv okserne hvirvler op
Kan jeg ikke engang se vejen

 

Og så den super-nemme, som man altid kan huske i festligt lag på de sene nattetimer. Den kan varieres i det uendelige med f. eks. andre retter, der rimer på Mama: carbonada, mermalada etc.

 

Me gusta l'ensalada, Mama
me gusta l'ensalada
Me gusta l'ensalada, Mama
Me gusta l'ensalada

Jeg elsker salat, Mor
Jeg elsker salat
Jeg elsker salat, Mor
Jeg elsker salat

 

Sevillanas kan som nævnt danses på mange forskellige måder, men nedenfor gengives en standardiseret udgave, som er almindeligt udbredt med små variationer fra sted til sted.

Kommentarer til sevillanas-skemaet:
Nummer henviser til den rækkefølge, trinnet optræder i danseforløbet.
Trin refererer til den type trin, der anvendes.
Gentagelse viser, hvor mange gange trinnet udføres.
Beskrivelse er en forklaring på trinnet.

Trin 1 = sevillana-trin (grundtrin) / paso de sevillana
2 = passage-trin med siden til partneren / pasada
3 = "edderkoppe-trin": markering hhv. ud mod højre og mod venstre / esquinas (egtl. hjørne-trin)
4 = enkel venstredrejning / vuelta izquierda
5 = afslutning / cierre
6 = feje-trin / paso arrastrado
7 = kryds-trin ("stampevals", pas de basque) / paso cruzado (paso de vasca)
8 = venstre drejning og markering med højre fod ind mod partneren / vuelta izquierda punteando con pie derecho
9 = højre drejning og markering med venstre fod ind mod partneren / vuelta derecha punteando con pie izquierdo
10 = trinstykke med dobbelttramp/ zapateado con redoble
11= passage-trin og pause / pasada, tiempo de espera
12 = venstre drejning, markering og løft med højre fod / vuelta izquierda y paso montado pie derecho
Eller venstre drejning efterfulgt af højre sevillana-trin afhængigt af koreografien / o vuelta izquierda y paso de sevillana con pie derecho según la coreografía
13 = højre drejning, markering og løft med venstre fod / vuelta derecha y paso montado pie izquierdo
Eller højre drejning efterfulgt af venstre sevillana-trin afhængigt af koreografien / o vuelta izquierda y paso de sevillana con pie izquierdo según la coreografía
14 = passage-trin med ansigtet mod partneren / careo

Med dette skema kan man selvfølgelig få en slags overblik over dansen og forløbet af de 4 ture; men man kan ikke grundlæggende lære at danse ved at læse sig til det. Så et godt råd er at opsøge en god lærer, kun bruge skemaet som huskeseddel - og ellers bare øve sig i godt selskab!

 

 
1. sevillana
 

1.

Sekvens

 

2.

Sekvens

 

3.

Sekvens

 

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

1 5 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin
2 1 passage 3 4 edderkoppetrin 2 4 passage
      2 1 passage 4 1 venstre drejning
            5   afslutning

 

 
2. sevillana
 

1.

Sekvens

 

2.

Sekvens

 

3.

Sekvens

 

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

1 1 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin
6 3 feje-trin 7 6 kryds-trin 7 8 kryds-trin i cirkel
4 1 venstre drejning 4 1 venstre drejning 4 1 venstre drejning
2 1 passage 2 1 passage 5   afslutning

 

 
3. sevillana
 

1.

Sekvens

 

2.

Sekvens

 

3.

Sekvens

 

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

1 1 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin
8 1 venstre drejning og markering med højre fod 10 3 trinstykke med dobbeltslag 11 1 passage og pause
9 1 højre drejning og markering med venstre fod 4 1 venstre drejning 11 1 passage og pause
2 1 passage 2 1 passage 4 1 venstre drejning
            5   afslutning

 

 
4. sevillana
 

1.

Sekvens

 

2.

Sekvens

 

3.

Sekvens

 

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

Trin

Gentagelser

Beskrivelse

1 1 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin 1 1 sevillana-trin
12 1 venstre drejning og højre benløft (eller sevillana-trin) 14 1 careo 14 4 careo'er
13 1 højre drejning og venstre benløft (eller sevillana-trin) 7 1 kryds-trin 4 1 venstre drejning
2 1 passage 14 1 careo      
      4 1 venstre drejning      
      2 1 passage 5   afslutning

 

"Lo malo no es que los sevillanos piensen que tienen la ciudad mas bonita del mundo, lo peor es que puede que tengan hasta razón". - "Det værste er ikke, at sevillanerne selv mener, de har den smukkeste by i verden; det værste er nok, at de sikkert har ret".

 

Tilbage til startside