Flamenco Vivo

Villancicos - spanske julesange

Af Susanne Sara Nyegaard

 

"Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.« Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej." Matthæus-evangeliet kap. 2, vers 1-12.

Med Jesu korsfæstelse, genopstandelse og himmelfart fik det kristne menneske del i syndsforladelsen og frelsen, og disse grumme begivenheder er nogle af de væsentligste i hele kristendommens fundament. Men inden det historiske drama udviklede sig til en verdensreligion, må vi skrue tiden 30-32 år bagud - til tidspunktet for hele forudsætningen for kristendommens opståen: Jesu fødsel i Betlehem.
Med de vise mænds undvigelse blev Herodes forhindret i selv at opsøge og udrydde den nyfødte Jesus. I stedet beordrede han alle drengebørn under 2 år dræbt, så han kunne undgå "konkurrencen" fra den himmelske konge. Herodes så fødslen af en ny og mægtig konge som en trussel mod sin egen position og eksistens, omend den bebudede konge var af en helt anden verden - Englene, der forkyndte Jesu fødsel for hyrderne på marken, fortalte derimod om en anderledes glædelig begivenhed, intet mindre end Frelserens fødsel.

De hellige tre konger var de rejsende, som ifølge Mattæus tilbad den nyfødte Jesus i Betlehem; men der var faktisk hverken tale om at de var tre, eller at de var konger. Det er senere - folkelige - tilføjelser og traditioner.
Evangeliernes tekster omtaler hverken vismændenes herkomst eller navne; men ifølge en folkelig tradition kaldes de hhv. Melchior , Kaspar og Baltasar. Det var den angelsaksiske munk og historieskriver Beda den Ærværdige ( 673-735), som omtalte deres navne, der dog er forskellige fra land til land.
Han beskrev dem som "Melchior, gammel med hvidt hår og langt, hvidt skæg; Kasper, yngre og lys og Baltasar sort". Beda har formodentlig anset dem for at repræsentere verdensdelene Europa, Asien og Afrika for på den måde at understrege Kristi verdensherredømme, et rige der omfatter alle lande og racer.
Den kongelige status har de fået fra Esajas' bog kap. 60, vers 3 om Jerusalems kommende herlighed "Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans."

På Helligtrekongersdag fejres den 6. januar åbenbarelsesfesten, d.v.s. fremvisningen af Jesus-barnet for disse magere. Mager (vismand eller stjernetyder) er det samme ord som i den spanske betegnelse "los reyes magos": de vise konger, hvor betegnelserne er smeltet sammen. Deres tilbedelse af Jesus blev i overført betydning fortolket som den hedenske verdens anerkendelse af Kristus som Guds søn. De rejsende ofrede ifølge legenden tre slags kongelige gaver til "den nye konge": Guld, røgelse og myrrha, d.v.s. rigdom, velduftende og styrkende midler.

Denne såkaldte epifani-fest er en tradition fra øst-kirken, som netop understreger Kristi herligheds åbenbaring. Helligdagen var af stor betydning i de ortodokse kirker, fordi den oprindeligt markerede indledningen til den kirkelige festkreds. Dagen blev fejret til minde om Jesu dåb i Jordan, idet man mente at Kristus først åbenbarede sig for menneskene ved sin dåb - altså ikke ved sin fødsel. Først omkring slutningen af 4. århundrede begyndte man at fejre Jesu fødsel i øst-kirken. Epifanien blev fejret som en fest for den kristne dåb i det hele taget, og skikken bredte sig tilsyneladende til Vesteuropa via Frankrig, som havde mange forbindelser østpå. Her blev dagen fejret til minde om Kristi åbenbarelse for hedningene med henvisning til de østerlandske vismænds tilbedelse af Jesus-barnet. Derfor kom dagen til at hedde Helligtrekonger.
I Vesteuropa blev Helligtrekonger en vigtig dato både i kirkeåret og i den folkelige kalender, eftersom den fastlagde datoerne for andre helligdage og begivenheder i resten af året. Dagen er en almindelig fridag i de fleste europæiske lande, men ikke i Danmark.

I den danske folkelige tradition er helligtrekongersaften den 5. januar blevet markeret med et særligt helligtrekongers-lys, som blev tændt for at markere julens afslutning. Det er et lys med tre grene på én stamme, støbt specielt til helligtrekongersaften. Tidligere er denne aften også blevet fejret med en maskefest (helligtrekongersløb) og andre folkelige festtraditioner.
I den sydeuropæiske folketradtion fejres helligtrekongersaften bl.a. med optog og musik i gaderne, hvor mænd i orientalske kostumer deler godter eller små gaver ud til børnene - på samme måde som de vise mænd oprindeligt bragte gaver til det nyfødte Jesus-barn.

Mange steder i Spanien synger man julen ind med de såkaldte villancicos, en type julesange som er påvirket af flamencoen. På samme måde som vi både har julesalmer og -sange, har spanierne også et kirkeligt og et folkeligt udtryk i forbindelse med Jesu fødsel.
Villancicos (af villano: folkelig) er betegnelsen for glade og livlige julesange med religiøse temaer og uden fast metrisk form. De "hvide spaniere" (ikke-sigøjnere) har brugt allerede kendte, folkelige visemelodier og rytmer , mens sigøjnerne synger dem i forskellige flamenco-rytmer.
Teksterne er troskyldige og glade og fortæller i dagligdags billeder og episoder om Jesus-barnet og den hellige familie og omsætter på den måde evangeliernes budskab til en slags "hverdagens teologi". Tidligere blev midvinteren fejret med en solhvervsfest, som rummede besværgelser, gode ønsker og håb for det kommende år. Med Jesu fødsel blev julen fra den sene middelalder markeret som en glædesfest, der ikke kun gjaldt den nærmeste fremtid, den nærmeste familie eller naboerne, men en fest som omfattede hele den kristne menneskehed - fra evighed til evighed.
Sangene er oftest bygget op over en veksling mellem kor og vers for en solostemme. Andre typer menes at stamme fra den arabiske verseform "moaxaja", en poetisk form skabt af Muqqadam Ibn Muaffa, også kendt som El Ciego de Cabra (Den Blinde fra Cabra). Under alle omstændigheder er det vanskeligt at sætte konkret dato eller årstal for deres oprindelse, fordi der både mangler historiske og musikhistoriske data om sangene.

 

Den folkelige juletradition "la zambomba" er opstået omkring disse villancicos.
Zambomba og flamenco-messer hører til blandt de mest autentiske udtryk for den andalusiske "folkekatolicisme". I december måned mødes folk og synger de glade sange akkompagneret af rumlepotter, guitarer og rytmeinstrumenter som tamburiner, bambusskralder, håndklap og rillede anislikør-flasker, der "skrabes" med søm, skeer eller andre metalgenstande.

Zambomba i Jerez

 

De tidligst kendte sange daterer sig tilbage til 1400- og 1500-tallet; men det var først i 1600-tallet, at villancicos fik den religiøse karakter, som de forbindes med i vore dage. Gennem årenes løb har også musikken udviklet sig til de former, vi kender i dag.
Formodentlig omkring i begyndelsen af 1800-tallet fik julesangene et umiskendeligt andalusisk præg med en tiltagende flamenkisering af de folkelige sange.
Det var tilsyneladende i byen Jerez de la Frontera, at zambombas opstod og fandt sin nukendte form fra 1800-tallet og frem. De var ganske enkelt sammenkomster mellem venner, naboer og slægtninge, som hvert år mødtes juleaften i patioer, byejendommens fælles gårdanlæg, på gårdspladser eller udenfor landarbejdernes beskedne boliger - dér hvor man plejede at mødes. Forsamlet omkring et ildsted eller et bål dannede deltagerne et kor, som sang og dansede villancicos i en spontan og glædelig atmosfære, hvor vin, sherry, anislikør og julepunch blev budt rundt sammen med søde sager og andre godter. Det er stadig i Jerez og Sevilla, at traditionen har sin største, folkelige udbredelse; men også i resten af Andalusien er traditionen levende.
Traditionen er opkaldt efter instrumentet zambomba: rumlepotten. Det er en lerkrukke med en stor åbning foroven, hvorover et dyreskind (som regel ged) er udspændt som på en tromme. Igennem midten af skindet er en lang tynd (bambus)pind stukket ned i krukken. Pinden skal hele tiden holdes fugtig, og det er således denne pind, der frembringer en dyb, "knurrende" lyd, når den trækkes op og ned gennem skindet. Rumlepottens brummen var den oprindelige rytmiske basis for villancicos.

På samme måde som når man fejrer ethvert andet barns fødsel, er det utrolig livsbekræftende at opleve, hvordan de glade sange og rytmer svinger, river folk med sig og ofte er starten på festlige sammenkomster til langt ud på natten.

Nedenfor bringes en række af de mest populære spanske villancicos med dansk oversættelse.

 

 

Campana sobre campanas

 

Campana sobre campanas
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás al Niño en la cuna
Belén, campanas de Belén
Que los angeles tocan
¿Qué nuevas me traeis?
Recogido tu rebaño
¿A dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al portal
Requesón, mantequa y vino
Belén, campanas de Belén
Que los angeles tocan
¿Qué nuevas me traeis?

Klokke efter klokke

 

Klokke efter klokke kimer
Og én især kan man høre
Læn dig ud af vinduet
Og se barnet i vuggen
Englene kimer
Med Betlehems klokker
Hvad nyt bringer I mig?
Du har samlet din hjord
Og hvor skal du hen, gode hyrde?
Jeg er på vej til stalden
Med ost, smør og vin
Englene kimer
Med Betlehems klokker
Hvad nyt bringer I mig?

 

Campana sobre campanas
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás al Hijo de Dios
Belén, campanas de Belén
Que los angeles tocan
¿Qué nuevas me traeis?
Caminando a media noche
¿Dónde caminas pastor?
Le llevo al Niño que nace
Como Dios, mi corazón
Belén, campanas de Belén
Que los angeles tocan
¿Qué nuevas me traeis?

Klokke efter klokke ringer
Og én især kan man høre
Hvis du kommer hen til vinduet,
Kan du se Guds søn.
Englene kimer
Med Betlehems klokker.
Hvad nyt bringer I mig?
Du vandrer midt om natten
Hvor skal du hen, gode hyrde?
Jeg er på vej for at give mit hjerte
Til barnet, der fødtes som Guds søn.
Englene kimer
Med Betlehems klokker.
Hvad nyt bringer I mig?

 

Campana sobre campanas
Y sobre campana tres
En una cuna a esta hora
Acaba Dios a nacer
Belén, campanas de Belén
Que los angeles tocan
¿Qué nuevas me traeis?
Si aún las estrellas alumbran
¿Pastor donde quieres ir?
Voy al portal por si el Niño
Con el me deja morir
Belén, campanas de Belén
Que los angeles tocan
¿Qué nuevas me traeis?

Klokke efter klokke ringer
Og tre især kan man høre
På denne tid fødtes
Guds søn i en krybbe
Englene kimer
Med Betlehems klokker.
Hvad nyt bringer I mig?
Hvis stjernerne stadig lyser
Hvor vil du så gå hen, gode hyrde?
Jeg vil vandre hen til stalden
For at dø hos Guds søn
Englene kimer
Med Betlehems klokker.
Hvad nyt bringer I mig?

 

 

Pero mira como beben

 

Pero mira como beben
Los peces en el río,
Pero mira como beben
Por ver a Dios nacío
Beben y beben
Y vuelven a beber
Los peces en el río
por ver a Dios nacer

Men se dog, hvor de skåler

 

Men se dog, hvor de skåler
De små fisk i floden
Ja se, hvor de drikker
For at fejre Jesu fødsel.
De skåler og de drikker
Og bliver ved med at drikke
De små fisk i floden
Ved synet af Jesu fødsel

 

La Virgen está lavando
Y tendiendo el el romero
Los angelitos cantando
Y el romero floreciendo
Pero mira...

Jomfru Maria vasker tøj
Og tørrer det på rosmarinen
Og mens englene synger
Blomster rosmarinen-busken.
Men se dog...

 

La Virgen está lavando
Con un poquito jabón
Se le quemaron las manos
Manos de mi corazón.
Pero mira...

Jomfru Maria vasker tøjet
Med en lille stykke sæbe
Hun brændte sine hænder
Mit hjertes elskede hænder
Men se dog...

 

La Virgen se está peinando
Entre cortina y cortina
Los cabellos son de oro
Y el peine de plata fina
Pero mira...

Jomfru Maria reder sig
Bag forhænget i stalden
Hendes hår er det pureste guld
Og kammen af det fineste sølv
Men se dog...

 

La Virgen va caminando
Va caminando solita
No llevas mas compañia
Que el Niño de su manita
Pero mira...

Jomfru Maria vandrer afsted,
Hun vandrer helt alene
Hendes eneste selskab på rejsen
Er barnet, hun bærer på armen.
Men se dog...

 

La Virgen lava pañales
Y los tiende en el romero
Los pajaritos le cantan
Y el agua se va riendo
Pero mira...

Jomfru Maria vasker bleer
Og breder dem ud på rosmarinen
Fuglene synger for hende
O kilden klukker af glæde.
Men se dog...

 

 

La Virgen va caminando
Por entre aquellas palmeras
El Niño mira en sus ojos
El color de la vereda
Pero mira...

Jomfru Maria vandrer afsted
Igennem palmelundene
Barnet ser i hendes øjne
Genskin fra vejens farver
Men se dog...

 

 

 

Los Reyes Magos

 

Ya vienen Los Reyes Magos
Caminito de Belén
Olé, olé, olanda y olé
Olanda ya se fue

De hellige tre konger

 

Nu kommer de hellige tre konger
På vej mod Betlehem.
Skynd jer, kom og hyld dem
for nu drager de forbi

 

 

Cargaditos de juguetes
Para el Niño entretener
Olé, olé, olanda...

De kommer belæsset med legetøj
Som Jesus-barnet kan muntre sig med
Skynd jer, kom...

 

Dicen que nació
Sin pañales, ni ropa ninguna
Y la misma luna
Sábanas le dió

Man siger han kom til verden
Uden bleer eller tøj overhovedet
Og at selve månen
Gav ham lagner at svøbes i

 

Madre dame la zamarra
Que le quiero regalar
Olé, olé, olanda...

Mor, ræk mig fåreskindet
Som jeg vil forære ham
Skynd jer, kom...

 

Porque el Niño está recio
Tiritando en el portal.
Olé, olé, olanda...

For barnet ryster af kulde
I den kolde stald
Skynd jer, kom...

 

Ya vienen los Reyes Magos
Caminito de Belé.
Olé, olé, olanda y olé,
olanda ya se fue

Nu kommer de hellige tre konger
På vej mod Betlehem.
Skynd jer, kom og hyld dem
for nu er de draget forbi

 

Qué cargados van
Los camellos rebozan juguetes
Para el Rey de los cielos
Que está en el portal
Que está en el portal
Los camellos rebozan jugetes
Para el Rey de los cielos
Que está en el portal

Kamelerne kommer belæsset
Med masser af legetøj
Til Himlens konge
Som ligger i staldens krybbe
Ja ligger i staldens krybbe
Kamelerne har masser af legetøj med
Til Himlens konge
Som ligger i staldens krybbe.

 

 

 

A Belén, pastores

 

Camino de Belén
Un lucero va a nacer
Iluminando el alto cielo
Hasta Jerusalén
Y en la noche clara y bella
La estrella guiando va
Al Señor de los hombres
Que ha nacío ya.

Hyrder, kom til Betlehem

 

På vej mod Betlehem
Skal en stjerne fødes
og oplyse himlens hvælving
Helt til Jerusalem
I den den smukke, klare nat
Viste stjernen vej
Til Menneskesønnen
Som fødtes netop da

 

A Belén venid, pastores
Que la aurora viene ya
Y el chiquillo mas hermoso
Dormido en la paja está

Hyrder, kom til Betlehem
Daggryet er på vej,
Og den smukkeste lille dreng
Sover allerede i halmen

 

Llevemos pues, pastores
Paño de oropel
Turrón y miel para ofrecer
Al Cristo churumbel.

Hyrder, lad os bringe
Guldindvirket klæde,
Nougat og honning
At ofre til Jesusbarnet.

 

Esta noche es la Nochebuena
Y mañana es Navidad
Traer pestiños, pan y vino
Que me quiero emborrachar

Nu er det juleaften
Og i morgen er det jul
Bring honningkager, brød og vin
For nu vil jeg holde fest

 

 

Villancicos populares

 

Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás el niño en la cuna
Belén, campanas de Belén
Los pajarillos cantan
Y la luna tambien
De rodillas está mi niño
Está rezándole a la Virgen
Hierbabuena, menta y pero
Terciopelo y agua fresca
Belén, campanas de Belén
Los pajarillos cantan
Y la luna tambien

Folkelige julesange

 

Kimer i klokker
Og lyt især til én
Læn dig ud af vinduet
Og se barnet i vuggen
Betlehems klokker kimer
De små fugle synger
Og ligeså gør månen.
Mit lille barn knæler
Og beder til Jomfru Maria
Om urter, mynte og pærer
Velour og kildevand
Betlehems klokker kimer
De små fugle synger
Og ligeså gør månen

 

En el portal de Belén
Hay estrellas, sol y luna
La Virgen y San José
Y el Niño que está en la cuna
Belén, campanas de Belén
Los angelitos cantan
Y la luna tambien

Inde i Betlehems-stalden
Er der stjerner, sol og måne
Jomfru Maria og den hellige Josef
Og Barnet som ligger i vuggen
Betlehems klokker kimer
De små engle synger
Og ligeså gør månen

 

En el portal de Belén
Han entrado los ratones
Y al pobre de San José
Le han comío los calzones
Belén, campanas de Belén
Los angelitos cantan
Y la luna tambien.

I Betlehems-stalden
Er musene smuttet indenfor
Og de har alle spist
Den stakkels Josefs bukser
Betlehems klokker kimer,
De små engle synger
Og ligeså gør månen

 

 

Gloria

 

Los caminos se hicieron con agua, viento y frío
Caminaba un anciano muy triste y afligío
A la gloria
Y a su bendita madre victoria
Gloria al recién nacío, gloria

Æret være

 

På vejene i regnen, vinden og kulden
Vandrede en olding bøjet af alder og sorg
Æret være
Og triumf til Hans velsignede moder
Æret være det nyfødte barn, æret være

 

Llegarón a un mesón para pedir posada
El mesonero ingrato iba y se la negaba
A la gloria
Y a su bendita madre victoria
Gloria al recién nacío gloria

De kom til et herberg og bad om ly for natten
Men værten, det utaknemlige skarn, sagde nej
Æret være
Og triumf til Hans velsignede moder.
Æret være det nyfødte barn, æret være

 

Si es que traes dinero, toda la casa es tuya
Pero si no lo traes no hay posada ninguna
A la gloria
A su bendita madre victoria.
Gloria al recién nacío, gloria

Hvis du har penge på lommen, er hele huset dit
Men har du ingen, så er der intet husly at få
Æret være
Og triumf til Hans velsignede moder
Æret være det nyfødte barn, æret være

 

Yo no doy posada, yo no doy ni posada
A las dos de la noche a mujer embarazada
A la gloria
A su bendita madre victoria
Gloria al recién nacío, gloria

Jeg gi'r ikke nattely, nej, ikke om jeg gi'r nattely
Klokken to om natten til en svanger kvinde
Æret være
Og trium til Hans velsignede moder
Æret være det nyfødte barn, æret være

 

La Virgen al oir eso, se cayó desmayada
Y San José le dice, levanta esposa amada
A la gloria
A su bendita madre victoria
Gloria al recién nacío, gloria

Da jomfruen hørte dette, segnede hun træt
Men Josef sagde "Rejs dig min elskede hustru"
Æret være
Og triumf til Hans velsignede moder
Æret være det nyfødte barn, æret være

 

Levanta esposa amada, levanta esposa amada,
Mientras yo esté a tu lado no te hará falta nada
A la gloria
A su bendita madre victoria.
Gloria al recién nacío, gloria

"Rejs dig og kom med, min elskede hustru
Når jeg er ved din side, skal du intet mangle"
Æret være
Og trium til Hans velsignede moder
Æret være det nyfødte barn, æret være

 

Y desde allí se fueron a un portal recogío.
Entre el buey y la mula nació el Verbo Divino
A la gloria
A su bendita madre victoria.
Gloria al recién nacío, gloria

Og de gik derfra til en øde stald med krybbe og strå.
Blandt okser og muldyr blev det hellige ord født
Æret være
Og triumf til Hans velsignede moder
Æret være det nyfødte barn, æret være

 

 

Campanilleros

 

En la noche de la Nochebuena
Bajo las estrellas y por la madrugá
Los pastores con sus campanillas
Adoran al niño que ha nacido ya
Y con devoción
Van tocando zambombas, panderos
Cantando las coplas al niño de Dios

Klokkespillersang

 

Ved nattetide juleaften
Under stjerner og hen mod morgen
Går hyrderne omkring med deres klokker
Og tilbeder det nyfødte barn
Med dyb hengivenhed
Spiller de rumlepotte og tamburiner
Og synger sange til Guds søn

 

A la puerta de un rico avariento
Llegó Jesucristo y limosna pidió
Y en lugar de darle la limosna
Los perros que había se los azuzó
Y Dios permitió
Que al momento los perros murieran
Y el rico avariento pobre se quedó

Hos en rig og nærig herre
Bad Jesus Kristus om en almisse
Men i stedet for at gi' en skærv
Pudsede rigmanden sine hunde på Ham
Og den almægtige Gud
Lod straks hundene dø
Og den rige gnier alene tilbage

 

Dos pastores corrían pa' un lado
Huyendo una nube que se alevantó,
Cayó un rayo, a nosotros nos libre
Y a uno de ellos lo ha carboniza'o
Pero al otro no
Que llevaba la estampa y reliquia
De la Virgen pura de la Concepción

To hyrder løb frem og tilbage
På flugt fra en truende sky
Et lyn slog ned, som befriede os
Men som forstenede den ene af dem
Men ikke den anden
Som bar den rene og ubesmittede Jomfrus
Billede og hellige relikvie

 

Si supieras la entrada que tuvo
El Rey de los Cielos en Jerusalén
Que no quiso coches ni calesas
Sino un jumentito que alquila'o fue
Quiso demostrar
Que tan solo las puertas del cielo
Divinas las abre la santa humildad

Om du kendte indtoget for Himlens Herre
Som det skete i Jerusalem
Hvor han hverken havde vogn eller kusk
Men blot et lejet æsel, der traskede
Og dermed viste
At kun hellig og inderlig ydmyghed
Åbner himmelens gudommelige porte

En los pueblos de mi Andalucía
Los campanilleros por la madrugá
Me despiertan con sus campanillas
Y con su guitarra me hacen llorar
Yo empiezo a cantar
Y al oirme todos los pajarillos
Que estan en la rama se echan a volar

I mit skønne Andalusiens landsbyer
Vækker klokkeringerne mig ved daggry
De vækker mig med klokkeklang
Og guitarmusik, som bringer tårer frem
Jeg begynder at synge
Og ved min sang letter alle fuglene
Som har siddet i træernes grene

 

 

Villancicos flamencos

 

Está en la calle del aire
La calle del remilono
Donde tu cariño
Se remolinea con el mío.
Teresa la mica, que dame la mano

Flamenco-julesange

 

Vi er på gaden under åben himmel
Gaden med hvirvelvindene
Hvor din kærlighed
Hvirvler sammen med min
Min lille Teresa, ræk mig din hånd

 

La mano no te la doy
Porque no tengo dinero
Pero tengo un par de bueyes
Que me llevo donde quiero
Teresa la mica, que dame la mano

Jeg giver dig ikke hånden
For jeg har ingen penge
Men jeg har et par okser
Der bringer mig, hvorhen jeg vil
Min lille Teresa, ræk mig din hånd

 

Feliciano si te casa
Busca la mujer morena
Que la del pelito rubio
De cientos sale una buena
Mira Feliciano, si vas a la ermita
Te traes la pilita de agua bendita
Si te encontraras con el ermitaño

Feliciano - hvis du vil gifte dig
Så find dig en mørk lille kone
For blandt alle de lyshårede
Er kun én ud af hundrede god
Og hvis du går op til eneboerhulen, Feliciano
Så medbring en lille spand vievand
Hvis du skulle møde eneboere.

 

Me lo, me lo traigo
Me lo, me lo traigo
Aguinaldo, aguinaldo vecina
Que traigo una trompa
Mayor que una esquina
Teresa la mica, que dame la mano

Se hvad bringer, hvad jeg bringer
Se hvad jeg bringer, hvad jeg bringer
En julegave, en julegave, søde naboerske
Jeg har her en trompet
Så stor som et hus
Min lille Teresa, ræk mig din hånd.br>

 

 

 

La zambomba

 

La zambomba tiene un diente
Y no puede comer pan
Sólo castañas y nueces
Y turrón de mazapán

Rumlepotten

 

Rumlepotten har en tand
Og spiser ikke brød
Kun kastanjer og nødder
Og nougat af marcipan

 

Dale que te dale
Dale al molinillo
Dale que te dale
Que ha nacido el niño

Drej den en omgang
Drej kaffemøllen støt
Giv den en omgang
For nu er drengebarnet født

 

Las campanas de Belén
Suenan con un dulce son
Anunciando a los pastores
Que ha nacido el Redentor

Betlehems klokker
Ringer med den dejligest klang
Og bringer nyt til hyrderne
At Frelseren er født

 

La zambomba pide pujo
Y el que la toca, prudencia
Si no me dais aguinaldo
Aquí me siento a la puerta

Rumlepotten be'r om latterkrampe
Og han der spiller, besindighed
Hvis ikke I gi'r mig en gave
Venter jeg her ved døren

 

Dale que dale
Dale a la zambomba
Dale que le dale
Hasta que se rompa

Spil nu løs
Spil på rumlepotten
Spil nu løs
Indtil den går i stykker

 

La zambomba tiene un diente
Y la muerte tiene dos
Si no me das aguinaldo
Mala suerte te dé Dios

Rumlepotten har en tand
Og døden den har to
Hvis ikke du gi'r mig en gave
Gi'r Gud dig en krank skæbne

 

Zambombita, zambombita
Yo te tengo que romper
Que a la puerta de mi novia
No quisiste tocar bien

Rumlepotte, rumlepotte
Jeg må slå dig itu
For ved min kærestes dør
Spillede du ikke godt

 

 

Videre læsning - blandt meget andet:
Ya vienen Los Reyes Magos
Los Reyes de Juana Díaz
Enciclopedia Católica

 

 

Tilbage til startside